domingo, 13 de marzo de 2011

Jornada sobre “Productes de Qualitat de la Comunitat Valenciana i Cítrics”

El pasado 8 de Marzo, se realizó en Albaida una jornada de productos de calidad de la Comuninada Valenciana y Citricos en la que nos visitó l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura Pesca i Alimentació, Dª. Maritina Hernández, para la clausura de dichas jornadas.Pie de Foto. Robert Sala Gras con Maritina Hernández